Közérdekű

Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő Egyesület 2014.évi közhasznúsági jelentése

2014 évi közhasznúsági szöveges beszámoló:2015 Január 29
2014. évi szöveges beszámoló
A Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesületa település legrégebben megalakult civil szervezetei közé tartozik. 1990-ben óta tevékenykedünk egyesületi formában. A nagyobb szabású rendezvényeket, programokat a szervezet tagjai a projektekben együttműködő partnerekkel közösen társadalmi munkában valósították meg.A szervezet működése során mindig fennmarad a civil alapállás, valamint az Egyesület tevékenysége mentes a politikától, él a határozott civil kontroll gyakorlásának jogával.

Egyesületünk jelmondata 2015-től:
Egy jó tett, többet ér 100 igaz szónál!

Az egyesületünk küldetése a helyi emberek érdekének védelme, mindennapi életük segítése! Fontos környezetünk védelme és szebbé, rendezettebbé tétele. Igény van a szegényebb rétegek felzárkóztatásának segítésére, el nem érhető kulturális csatornák helybe hozására. Fontos a helyben lakók egészségének megóvása, felvilágosítás, sportrendezvények, megfelelő élelmiszerek beszerzésének segítésével.
Egyesületünk az alábbi csoportokkal tart szorosabb kapcsolatot:
1) Honismereti kör, hagyományőrző csoport
2) Kása Dániel néptánc csoport
3) Penna Szellemi Műhely
4) Kató néni gyermek néptánc csoport
5) Asszony klub
6) Erdei Tibor thai-chi csoport
7) Petrovics Józsi kung-fu csoport
8) Mecsekszabolcsi Településrészi Önkormányzat
9) Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Egyesület
10) Mecsek Lovas Egyesület
11) BÉKE Egyesület
12) Szabolcs Szövetség
13) EAST Hálózat
14) Balokányért Civil Összefogás
15) Pécsi Sasok Baranta Csapat
16) . Országos Teleház Szövetség, e-Magyarország végpont hálózat.
17) Egyesületünk együttműködési megállapodást kötött a MAG szervezettel.
18) Szt. György Lovagrenddel együttműködési megállapodást kezdeményeztünk.

Az egyesület mindig szem előtt tartotta a civil összefogás fontosságát, az elmúlt évek során és folyamatosan több együttműködésben veszünk részt. Közművelődési Tanács révén, és közvetlen módon is kapcsolatban állunk több helyi, környékbeli, és országos szervezettel Egyesületünk továbbra is folyamatosan tartja a kapcsolatot és együttműködik az összes helyi civil szervezettel.


Állandó programok, lehetőségek:

1) A házban helyet adtunk 10-15 különböző csoportnak, működésüket pályázatokkal, információkkal segítettük.
2) A Gyermeknapunk 2014-ben szervesen kapcsolódott helyi civil szervezetekkel közösen megrendezett Majálishoz. Művelődési szakember, és a civil szervezetek segítségével szórakoztató programok kerültek megrendezésre.
3) Teleház és az Ifjúsági Klub működtetése Az egyesület együttműködés keretében az Ifjúság Egyesülettel folyamatosan értesült a munkaerő piaci képzések lehetőségeiről, a városban szervezett programokról. A lakosságot érintő projektekről információs szórólapon és plakátokon értesülhettek. A felnőttoktatás keretében egyénileg testre szabott képzést nyújtottunk számítógép- és internet használat témakörben a Teleház keretein belül, a tanácsadás után mintegy 10-15 fő, főleg az idősebb és a 14 év alatti korosztály tanulta meg az internetet biztonságosan használni.
4) 2014-ben is folytattuk a település környezeti értékeinek megóvását. A Szabolcs Emlékpark felújítását célzó programsorozatban tettünk eleget, a településrész önkénteseinek bevonásával, a park megtisztításában Föld Napja és további napokon önkénesek bevonásával az egyedi mikroklímájú és ökológiai rendszerű forrás és tó környékének rendbe tételét.
5) Mecsekszabolcsi Közösségi ház és a Szabolcs-emlékpark otthont adott 2014-ben is az egészség megőrző és kung-fu edzéseinknek az érdeklődő sportrajongó fiatalok számára. Edzőként felkértük a településrészünkön élő Szűcs Norbertet, aki jártas a kung-fu oktatásában illetve edzőként a csoport munkáját irányítja, Számos sikert értek el itt edző fiataljaink nemzetközi szinten, mely nem jöhetett volna létre a Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesület támogatása nélkül.
6) A művészeti értékek és hagyományok megismertetésében nagy szerepet vállaltak együttműködési megállapodás keretében a Néptánccsoport tagjai, akik a több programunkon részt vettek.
7) A településrész fiataljai részt vettek a Közösségi Ház udvarán és a Szabolcs Emlékparkban a parlagfű- és gazmentesítési munkákban. Az Ifjúsági Klub tagjai napi rendszerességgel használják a sportpályát és rendszeresen tartanak kötetlen összejöveteleket, ahol a beszélgetés mellett csocsó és asztali tenisz nyújt nekik szórakozási lehetőséget.
8) Egyesületünk 2014-ben is helyt adott a régi Szabolcs Szellemi Műhely folytatásaként a „PENNA” Szellemi Műhelynek, melyben költők, írók és képzőművészek alkotó műhely formájában tarthattak foglalkozásokat, közművelődési szakember közreműködésével. A műhely szellemi termékeit a honlapon közzétettük.
9) Szent György–napi vigasság.
10) A falu napja a Szabolcs Nap pedig a kultúra és hagyományőrzés jelentőségét hangsúlyozta ki, előadást halhattunk a falu múltjáról, és aki kedvet kapott hozzá, az lóhátra is kaphatott. A pécsi baranta csapat színvonalas harci bemutatót tartott, és bárki kipróbálhatta őseink harci eszközeit. Érdeklődőknek volt arcfestés: népi motívumok mint mindennapi életünk dísze címmel. Előadást halhattunk rovás írásunkról, volt gyógynövényes tanácsadás is. Fellépett a táltos dobkör és mindenki vendégünk volt egy tál pincepörköltre!

11) Az ünnepek között elsőbbséget élvezett Szt. Miklós ünnepe, ahol a Mikulás ajándékozása előtt verssel, mesével, énekkel és néptánc bemutatóval is hozzájárultunk a közösség szellemi értékeinek gyarapításához.
12) Szent Borbála napi koszorúzáson is képviseltette magát az egyesület a helyi templomkertben rendezett megemlékezésen.
13) Hosszú évek szokása településrészünkön, a „Mindenki karácsonyfájának” felállítása, melyet 2014 decemberében is megtettünk. Az egyesület számos tagja segédkezett a munkálatokban, de a helyi lakosság és érdeklődők is kivették a részüket a díszítésben. A hidegre való tekintettel az egyesület tagjai meleg teával várták a résztvevőket és szolgálták fel a rendezvény ideje alatt. A díszítését a közösségi házban történő megvendégelés és beszélgetés követte.


Megrendezésre került egyéb programok:

1) 2014 január 26.-án megrendeztük a Yours Truly Futást, amely 25 és 50 km-es távfutást tartalmazott. A résztvevők a Mecsekszabolcsi közösségi háztól startoltak és itt is fejezték be a távot. Egyesületünk helyet adott a résztvevőknek a felfrissülésre és a megfáradt sportolóknak a pihenésre is. Számos résztvevőnk volt jelen.
2) Többször helyt adtunk táncházaknak, melyet helybéliek szerveztek, és nagy számban vettek részt rajta!

3) A Honismereti Csoport a saját és más településrészen szervezett programok mellett, megyei, országos és nemzetközi eseményeken képviselte az egyesületet.
4) Az egyesület tagja egyedülálló termékekkel folyamatosan képviselteti magát a TÜKE Piacon.
5) Egyesületünk részt vett a Július 11-12-13-án megrendezett Egerági Keleti Népek Fesztiválján, mely Szentgyörgyi Miklós jóvoltából a Szent Korona körútjának egyik állomása volt.
6) Egyesületünk több egészség és sportnapot rendezett, TÁMOP pályázat keretein belül, melyben inkább a fiatalabb korosztályt céloztuk meg és bírtuk őket mozgásra sorversenyek és labdajátékok formájában.
7) Önkormányzati választások kapcsán tájékoztattuk a képviselők személyéről, programjukról. Két képviselő jelölt kérte, hogy adjunk lehetőséget lakossági fórum megtartására.
8) Teret adtunk, és segítséget Böjte Csaba gyermekeinek, egy csere nyaraltatás keretein belül.
9) Szeptember 13.-án MAG-os gyógyító címmel, Magyar népi gyógyító iskolát indítottunk. A képzések minden második hétvégén követték egymást. 8 hétvégén 9 előadó segített bővíteni a tudásukat. Előadók voltak:
a) Géczy Gábor: Hagyomány és tudomány címmel
b) Dr. Tóth Ferenc: Ember és Teremtés címmel
c) Vígvári János: A tested a te templomod és Ritmusok és rítusok az életben címmel
d) Dankó Zsuzsa: Kenés, ínrakás
e) Kiss Erzsébet: Gyógynövények, gyógykészítmények
f) Dr. Csordás Zoltán: Modern anatómia és hagyomány, Elsősegély mindenkinek
g) Pelle János: Csontkovácsolás
h) Deák Tamás: Népi nedvtan, nadályozás
i) Somlósi Lajos: A magyar konyháról
10) A vasasi Napüdvözlet Egyesülettel részt vettünk a Fénylánc rendezvényen.
11) Tisztelegtünk településrészünk évszázados hagyományait követve, 2013 szeptembertől a Vidékfejlesztési Minisztérium Földrajzinév-bizottsága által jóváhagyott, az 1913-ban lebontott Szent Mihály templom emlékére elnevezett Szent Mihály-forrásnál.
12) Kirándulást szerveztünk Velemérre(XIVsz), Öriszigetre(XVIIsz), ahol régi templomokat látogattunk meg.
13) Augusztus 18-án a Szent Korona Őrség 550. évfordulóján egyesületünk is megjelent. Ezen a kiemelkedő eseményen, melyen a Honvédelmi Miniszter és a Korona Őrség Parancsnoka is jelen volt. Egyesületünket Szentgyörgyi Miklós képviselte.
14) Egyesületünknek részt vesz egy adomány eljuttatásában , könyveket viszünk Böjte Csaba gyermekei részére. Egy könyvtár jóvoltából nagyszámú kötetet sikerült beszerezni.
15) „Én is voltam népi táncos” című felhívásunkra, a településrész lakossága számos régi fotót küldött, melyek rendszerezése és feldolgozása folyamatban van.

A helyi lakossággal, a kapcsolatot heti rendszerességgel tartottuk. A közművelődési feladatok mellett segítettünk hivatalos levelek megfogalmazásában. A közösségi élet szervezése és megtartása érdekében, a Teleház és az Ifjúsági Klub működtetése mellett a programokra számos plakát és szórólap hívta fel a figyelmet.
A Mecsekszabolcsi Hírlevél nyomtatott sajtóban a helyi hírek mellett helyet kapott a településrész történetének bemutatása, népszokások, hagyományok, népi gyógymódok megismertetése. Helyet kaptak a településrészen működő civil szervezetek programjai. A hetente frissülő honlappal (www.mecsekszabolcs.info.hu) állunk a lakosság rendelkezésére, a honlapon keresztül több egyén és helyi más szervezetek tudtak megkeresni bennünket. Facebook profilunkon keresztül a helyi társadalom azon rétegeihez is eljutottunk, akik elfoglaltságuk okán személyesen nem tudtak velünk kapcsolatot teremteni, így egyre többen értesülhettek az egyesület és a város programjairól is.

A közművelődési és egyéb szolgáltatásokat a lehető legmagasabb eszközi és emberi szinten biztosítottuk. Az oktatásokon, előadásokon képzett szakemberekkel biztosítottuk a szakmai színvonalat, az előadók önkéntesen vállalták a feladatot. A honlapot is professzionális céggel készíttettük el és tartjuk karban. A közművelődési szakember javaslatait beépítettük a programokba.

Minden saját szolgáltatásunk és programunk ingyenes volt és most is az. A közművelődési szolgáltatások a hét minden napján elérhetőek a lakosság számára a heti húsz óra rendelkezésre állás megvalósult. 2011. június 1-től az épület üzemeltetését, gondnoki feladatait, takarítását folyamatosan az Egyesület látja el, forrás hiányában önkéntes munkával. Az egyesület az épületet 1. alkalommal adta bérbe a lakosság érdekében, kötelező biztosításkötési lehetőségre. A bevétellel az egyesület elszámol.

Biztosítottunk a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét, a szolgáltatásokat korra, nemre, etnikai hovatartozásra tekintet nélkül mindenki igénybe vehette.

Az általunk elvállalt közművelődési feladatot Horváthné Antos Ágnes művelődési és felnőttképzési menedzser, esztéta látta el szerződés alapján.

Az épületben szervezeti működési szinten a Mecsekszabolcsi Környezet- És Érdekvédő Egyesület, a Szabolcs Fejedelem Íjász- És Lovasíjász Egyesület és a Mecsekszabolcsi Településrészi Önkormányzat van bejegyezve.

A közművelődési feladatokról nyilvántartást vezettünk.

Az lakosság tájékoztatása a Mecsekszabolcsi Hírlevélen, a honlapon és a Facebookon keresztül megtörtént.

A Teleház működtetése kapcsán az egész országra kiterjedő Teleház Szövetség hivatalos tagjai lettünk, szakmai programokon, előadásokon informálódunk az aktualitásokról. Az eMagyarország végpont hálózathoz csatlakozva, mi is aktívan és hatékonyan tudtunk részt venni a monitoring szoftvereken és kérdőíveken keresztül az információs társadalom fejlesztésében. Azonban a Teleház nem csak erről szól. Ingyenes internet elérést biztosít, mint a fiatalok, de az idősebb korosztály számára is. Évente a legalább egy alkalommal alapfokú informatika tanfolyam keretében egyre többen ismerkednek meg a számítógép nyújtotta lehetőségekkel. Az elmúlt évek tapasztalatai és mérhető adatai (látogatottság, kihasználtság) bebizonyították az intézmény létjogosultságát a településrészen, különös tekintettel arra, hogy a médiumok kihasználásával a város más területeiről is egyre többen felkeresnek minket, és igénybe veszik a szolgáltatásainkat. A következő szolgáltatások állnak a még lakosság rendelkezésére: fénymásolás, fax-használat, nyomtatás, tanácsadások, rendezvényszervezés, bányakárok ügyintézése, magán személyeknek önkormányzati ügyek intézése, szolgáltatókkal kapcsolatos ügyek intézésében, segítségnyújtás, pályázatírás és tanácsadás, virtuális könyvtárműködtetés. A rendszeresen kiadott, és a lakosság köreiben népszerű Mecsekszabolcsi Hírlevél újságunk szerkesztősége és az egyesület honlapjának (www.mecsekszabolcs.info.hu) fejlesztése és karban tartása valamint a Facebook oldalunk, mint interaktív médium folyamatos frissítése szintén a Teleház keretein belül működik. A szervezet által végzett tevékenységet, szolgáltatást igénybe vevő személyek száma a város teljes területéről évente eléri a 4500-5000 főt. A ma már közösen szervezett programok Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő Egyesület 1990-es megalakulása óta fontos szerepet töltenek be a helyi lakosság és mindinkább Pécs város más részein élők életében is. A rendezvények ingyenesek és lebonyolításuk társadalmi munkában történik. A közel 20 éves tapasztalat eredményei folyamatosan beépülnek az újabb programokba


2015-01-29

Letöltés pdf formátumban:

kozhasznusagi-jelentes2014.pdf


2013. évi szöveges beszámoló:

-A Közösségi Ház fenntartására és rezsiköltségeire, működésére, programjaira

fordítottuk a támogatás összegét, melyek a következők:

-A szervezet által végzett tevékenységet, szolgáltatást igénybe vevő személyek

száma jelentős a városrész teljes területéről. A ma már közösen szervezett

programok Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő Egyesület 1990-es

megalakulása óta fontos szerepet töltenek be a helyi lakosság és mindinkább

Pécs város más részein élők életében is. A rendezvények ingyenesek és

lebonyolításuk társadalmi munkában történik. A közel 20 éves tapasztalat

eredményei folyamatosan beépülnek az újabb programokba.

-Az egyesület mindig szem előtt tartotta a civil összefogás fontosságát. Az

elmúlt év során és folyamatosan együttműködésben részt veszünk pl.

Mecsekszabolcs hagyományainak feltárásához kapcsolódóan. Az egyesület

hozta létre a Szabolcs Szövetséget, melynek alapítójaként a magyarság

kultúrájának kutatását jelölte meg fő céljául, az EAST Hálózat,a Balokányért

Civil Összefogás, és a Közművelődési Tanács, melynek soros elnökségét ez

évben az egyesület adta. Egyesületünk továbbra is folyamatosan tartja a

kapcsolatot és együttműködik a többi helyi civil szervezettel.

- A Teleház működtetése kapcsán az egész országra kiterjedő „Teleház

Szövetség” hivatalos tagjai lettünk, szakmai programokon, előadásokoninformálódunk az aktualitásokról. Az eMagyarország végpont hálózathoz

csatlakozva, mi is aktívan és hatékonyan tudtunk részt venni a monitoring

szoftvereken és kérdőíveken keresztül az információs társadalom

fejlesztésében. Azonban a Teleház nem csak erről szól. Ingyenes internet

elérést biztosít, mind a fiatalok és az idősebb korosztály számára is. Évente, a

legalább egy alkalommal, az alapfokú informatika tanfolyam keretében egyre

többen ismerkednek meg a számítógép nyújtotta lehetőségekkel. Az elmúlt

évek tapasztalatai és mérhető adatai (látogatottság, kihasználtság)

bebizonyították az intézmény létjogosultságát a településrészen, különös

tekintettel arra, hogy a médiák kihasználásával, a város más területeiről is

egyre többen felkeresnek minket, és igénybe veszik a szolgáltatásainkat. A

következő szolgáltatások állnak még a lakosság rendelkezésére:

fénymásolás, fax-használat, nyomtatás, tanácsadások, rendezvényszervezés,

bányakárok ügyintézése, magán személyeknek önkormányzati ügyek

intézése,

szolgáltatókkal

kapcsolatos

ügyek

intézésében

való

segítségnyújtás, pályázatírás és tanácsadás, virtuális könyvtárműködtetés.

A rendszeresen kiadott, és a lakosság köreiben népszerű Mecsekszabolcsi

Hírlevél újságunk szerkesztősége, és az egyesület honlapjának

(www.mecsekszabolcs.info.hu) fejlesztése és karbantartása, valamint a

Facebook oldalunk, mint interaktív média, folyamatos frissítése szintén a

Teleház keretein belül működik.

- Az egyesület együttműködés keretében az Ifjúság csoporttal folyamatosan

értesült a munkaerő piaci képzések lehetőségeiről, a városban szervezett

programokról. A lakosságot érintő projektekről információs szórólapon és

plakátokon értesülhettek. A felnőttoktatás keretében egyénileg testre szabott

képzést nyújtottunk számítógép- és internet használat témakörben a Teleház

keretein belül, a tanácsadás után mintegy 15 fő, főleg az idősebb és a 14 év

alatti korosztály tanulta meg az internetet biztonságosan használni, kezelni.

- A település környezeti értékei megóvásának a Szabolcs Emlékpark felújítását

célzó programsorozatban tettünk eleget, a településrész önkénteseivel. A park

megtisztításában a Föld Napja és további napokon önkénesek bevonásával az

egyedi mikroklímájú és ökológiai rendszerű forrás és tó környékének rendbe

tételét végeztük. Önállóan kezdeményezésünkre szeptembertől a

Vidékfejlesztési Minisztérium Földrajzinév-bizottsága által jóváhagyott

Szent Mihály-forrás néven a településrész évszázados hagyományai előtt

tisztelegtünk az 1913-ban lebontott, kulturális és szakrális múltunk

szimbóluma a Szent Mihály templom emlékére.- A művészeti értékek és hagyományok megismertetésében nagy szerepet

vállaltak együttműködési megállapodás keretében a Néptánccsoport tagjai,

akik minden programon részt vettek. A Honismereti Csoport és a Varangard

Viking Hagyományőrző Csapat a saját és más településrészen szervezett

programjai mellett, megyei,- országos és nemzetközi eseményeken is

képviselte az egyesületet. A településrész fiataljai részt vettek a közösségi

ház,- iskola udvarának és a Szabolcs Emlékpark parlagfű- és

gazmentesítésében, illetve takarításában. Az Ifjúsági Klub tagjai napi

rendszerességgel használják a sportpályát, és heti rendszerességgel tartanak

kötetlen összejöveteleket, a közösségi házban, ahol a beszélgetés mellett

csocsó és asztali tenisz és egyéb társasjátékok nyújtanak nekik szórakozást.

Az egyesület tagja egyedülálló termékekkel folyamatosan képviselteti magát

a TÜKE Piacon. A különböző csoportok, melyek az épületben helyet kaptak,

működésüket pályázatokkal, információkkal segítettük. Karate csoport is

létrejött, mely a terület hírnevét öregbiti.

Az „Éjszakai futók” több futó programban is részt vettek, országos,- megyei

és helyi rendezvényeken, többek között a YOURS TRULY futásban, mely

országos szinten folyt.- A Gyermeknapunk 2013-ban szervesen kapcsolódott helyi emberekkel,

szervezetekkel közösen megrendezve. A rajzversenyek tematikája a jövőkép

felé szerveződött. A művelődési szakember és a civil szervezetek

segítségével szórakoztató, oktató programok kerültek megrendezésre.

A felnőtt néptánc csoportnak „Kása Dániel néptánc csoport” lett a neve. Ez

alkalommal is támogattuk a több alkalommal már megrendezett táncházat

A falu napja a Szabolcs Nap, idén csak névadó megemlékezésre került sor.

Az ünnepek között elsőbbséget élvezett a „Mindenki Karácsonya”, ahol a

Mikulás ajándékozása előtt verssel, énekkel és néptánc bemutatóval vettek

részt a területen lévő óvodák, ezzel hozzájárultunk a közösség szellemi

értékeinek gyarapításához. A MOHA alapítvánnyal közösen illetve a Szent

György lovag rendel a nagycsaládos,- rokkant és rászorulók részére

burgonyát, csokoládét és szaloncukrot osztottunk.

- Egyesületünk megalapította a régi Szabolcs Szellemi Műhely folytatásaként,

ami 2013.-ban ugyan úgy működik a „PENNA” Szellemi Műhelyt, melyben

költők, írók és képzőművészek alkotó műhely formájában tartottak

foglalkozásokat,

fotókiállításokat

közművelődési

szakember

közreműködésével. A műhely szellemi termékei a honlapon közzétettük a

PENNA tagja előadásában, a Szabolcs Napra készített „Kalózok kincses

ládája” festett kartondobozból készült plasztika. „Én is voltam népi táncos”

című felhívásunkra, a településrész lakossága számos régi fotót küldött,

melyek rendszerezése és feldolgozása folyamatban van.- Rendszeresen tartunk táncházi előadásokat és a jövőben szeretnénk a

Hungarikum részeként részt venni.

- A helyi társadalommal a kapcsolatot heti rendszerességgel tartottuk és a

közművelődési feladatok mellett a tanácsadás, hivatalos levelek

megfogalmazásában adtunk segítséget, a közösségi élet szervezése és

megtartása érdekében. A Teleház és az Ifjúsági Klub működtetése mellett a

programokra számos plakát és szórólap hívta fel a figyelmet. A

Mecsekszabolcsi Hírlevél nyomtatott sajtóban a helyi hírek mellett, helyet

kapott a településrész történetének bemutatása, népszokások, hagyományok

és népi gyógymódok megismertetése. Helyet kaptak a településrészen

működő civil szervezetek programjai. A hetente frissülő honlappal

(www.mecsekszabolcs.info.hu) állunk a lakosság rendelkezésére, és ez által

több egyéni és más helyi szervezetek tudtak megkeresni bennünket.

Facebook profilunkon keresztül a helyi társadalom azon rétegeihez is

eljutottunk, akik elfoglaltságuk okán személyesen nem tudtak velünk

kapcsolatot teremteni, így egyre többen értesülhettek az egyesület és a város

programjairól is.

- Támop 6.1.2 támogatás által projektort tudtunk beszerezni, mellyel az

előadások színvonalát fejlesztettük. Filmvetítéseket is tartunk a közösségi

házban, melyen egyre többen vesznek részt.

A közművelődési és egyéb szolgáltatásokat a lehető legmagasabb eszközi és

emberi szinten biztosítottuk.

Az oktatásokon, előadásokon képzett

szakemberekkel biztosítottuk a szakmai színvonalat, és az előadók

önkéntesen vállalták a feladatot. A honlapot is professzionális céggel tartjuk

karban. A közművelődési szakember javaslatait beépítettük a programokba.

Minden saját szolgáltatásunk és programunk ingyenes volt és most is az. A

közművelődési szolgáltatások a hét minden napján elérhetőek a lakosságszámára a heti húsz óra rendelkezésre állás megvalósult. Az egyesület helyi

emberek munkahelyteremtését segítette.

- Biztosítottunk a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét, és a

szolgáltatásokat korra,- nemre,- etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül

mindenki igénybe vehette.

Az épületben szervezeti működési szinten a Mecsekszabolcsi Környezet- És

Érdekvédő Egyesület, a Szabolcs Fejedelem Íjász- És Lovasíjász Egyesület

és a Mecsekszabolcsi Településrészi Önkormányzat van bejegyezve. A

lakosság tájékoztatása a Mecsekszabolcsi Hírlevélen, honlapon, illetve

Facebookon

keresztül,

szórólapokon

és

hagyományos

módon

„szájhagyománnyal” is megtörtént.

Pécs, 2014-03-20


Czirkos Kelemen

elnök

Letőlthető változat:

2013_szoveges-beszamolo.pdf


Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesület 2013.évi mérlege és eredménykimutatása

ESZKÖZÖK(eFt)

A. Befektetett eszközök 436

- tárgyi eszközök 436

B. Forgóeszközök 877

-Követelések 250

- Pénzeszközök 627

E. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1313

FORRÁS (eFt)

D. Saját tőke 322

- Eredménytartalék 477

- Nem váll. adódó erem. -155

- Kötelezettség: 991

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1313

EREDMÉNY (eFt)

EGYÉB BEVÉTEL6017

Ráfordítások 6238

ÜZEMI. TEV. E. -221

PÉNZÜGYI MŰV. E. 65

MÉRLEG SZERINTI E. -155

Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesület 2012 évi mérlege és
eredménykimutatása


B. Forgóeszközök: 427 e/Ft
- Követelések: 200 e/Ft
- Pénzeszközök 227 e/Ft
Eszközök összesen: 477 e/Ft

D. Saját tőke: 477 e/Ft
Eredménytartalék: 1909 e/Ft
Mérlegszerinti ered.: 1432 e/Ft
Forrás összesen: 447 e/Ft

Eredménykimutatás
Bevétel: 1772 e/Ft
Ráfordítás: 3219 e/Ft

A. Üzemi eredmény: -1447 e/Ft
Pénzügyi eredmény: 15 e/Ft
Szokásos váll. ered.: -1432 e/Ft
Mérlegszerinti ered.: -1432 e/Ft

A teljes közhasznúsági jelentés letölthető innen:

kozhasznusagi-jelentes2012.pdf


MECSEKSZABOLCSI KÖZÖSSÉGI HÁZ NYITVA TARTÁSA

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG:

14.00-16.00 Takarítás, a termek előkészítése a foglalkozásokra

HÉTFŐ: 16.00 - 20.00 Szabolcs-klub

15.00 - 19.00 Teleház

KEDD: 16.00 - 17.30 Küzdősport

16.00 - 21.00 Borászok

18.00 - 19.00 Torna

SZERDA: 16.00 - 20.00 Ifjúsági Klub

15.00 – 19.00 Teleház

CSÜTÖRTÖK: 16.00 – 17.30 Küzdősport

18.00 – 20.00 Felnőtt néptánc próba

PÉNTEK: 16.00 – 16.30 Ovis néptánc próba

16.30 – 17.30 Utánpótlás csoport próba

18.00 – 19.00 Torna

15.00 – 19.00 Teleház

SZOMBAT: zárva

VASÁRNAP: zárva

Alkalmanként értekezletek, gyűlések, egyéb rendezvényekMecsekszabolcsi Környezet-És Érdekvédő Közhasznú Egyesület

2011. mérlege és eredménye


ESZKÖZ(eFt)

A. Befektetett eszközök 68

- tárgyi eszközök 68

B. Forgóeszközök 1841

- Követelés 251

- Pénzeszközök 1590

E. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1909

FORRÁS(eFt)

D. Saját tőke 4233

- Eredménytartalék 4233

- Nem váll. adódó eredm. – 2324

FORRÁSOK ÖSSZESEN 1909

EREDMÉNY(eFt)

EGYÉB BEVÉTEL 3549

Ráfordítások 5967

ÜZEMI. TEV. E. – 2418

PÉNZÜGYI MŰV. E. 94

MÉRLEG SZERINTI E. - 2324

A teljes közhasznúsági jelentés letölthető innen:

kozhasznusagi-jelentes2011.pdf


Pécsi Bányász Horgász Egyesület
7629 Pécs, Komjáth A. u. 2.
Tel.: 30/2401108 / hívható: H - P: munkaidőben 8 - 17 óráig/

Nyitvatartás:
Január 1. - Május 31. - Minden hét keddjén 17 - 19 óráig
Május 31. - December 31. - Minden hónap első keddjén 17 - 19 óráig

Körzeti megbízottak elérhetőségei a Pécsi Rendőrkapitányság illetékességi területén:

Hősök tere KMB

Székhely:
Pécs, Hősök tere 7.
T: 72/ 238-753

Fogadóóra: minden szerdán 14.00-15.00

Trapp Gábor r. tzls.
Miátovics Erika r.ftörm.
Pálfi Csaba r.zls.
Császti Csaba r.ftörm.
ORVOSI ÜGYELET:
hétfőtől péntekig 17.00-7.00, hétvégén és ünnepnap 7.00-7.00
Háziorvosi ügyelet: Lánc u. 12. 72/214-347
Gyermekorvosi ügyelet: Gyermekklinika, József A. u. 7. 72/535-999
Fogorvosi ügyelet: hétvégén és ünnepnap 7.00-13.00 Lánc u. 12. 72/241-347
Állatorvosi ügyelet: 30/970-5419


VÉSZHELYZETBEN:
Segélyhívó:112
Mentők: 104, 72/214-445
Rendőrség: 107, 72/504-400
Tűzoltóság: 105, 72/512-200
Polgári Védelem: 72/ 515-461

ÜGYINTÉZÉS
Polgármesteri Hivatal: Széchenyi tér 1. 72/533-800
Okmányiroda: Kossuth tér 1-3 fsz. 72/534-150, 72/215-953, 72/534-122
Gyámhivatal: Kossuth tér 1-3. 72/533-800
Adóiroda: Szigeti út 33. 72/514-780
Jogi Segélynyújtó Szolgálat, Nép Ügyvédje: Király u. 42. 72/513-435
Pécsi Városüzemeltetési és Vagyonkezelő Zrt.:Búza tér 8/B
72/801-801, zöldszám:80/203-988, ügyelet: 72/801-888
Biokom Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. Siklósi út 52. 72/502-101,
zöldszám 80/200-590
Pécsi Temetkezési Kft.:Siklósi út 43. 72/439-355

HIBABEJELENTÉS:
Áramszolgáltató: H-p:7.30-20.00, 40/545-545
Gázszolgáltató: H-P: 7.30-18.30, 40/220-022
PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.: Magyar Lajos u. 4., 72/503-402
Vízszolgáltató: 72/421-700

SEGÉYLSZOLGÁLATOK:
Magyar Autóklub: 188
Caritas Lelkisegély telefonszolgálat: 80/505-503
Drog Stop: 80/505-678 (éjjel-nappal)
Együtt a rák ellen: 80/505-675
Nővonal információs telefonszolgáltatás: 80/505-303
Kékvonal - Gyermekrízis Alapítvány: problémákkal küzdő, veszélyben lévő gyerekek és fiatalok ingyenes segélyvonala: 80/505-000
Nane Segélyvonal: bántalmazott nők és gyerekek segélyvonala 18.00-22.00 80/501-101, 1/267-4900 (egész nap)

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK:
Útinform: 1/336-2400
Baranya megyei útinform: 80/215-067
Pécsi Közlekedési Zrt.: Rákóczy u. 60., 70/510-993
Pannon Volán információ: 72/520-155
MÁV Központi információ:40649-49-49
Vasútállomás: Indóház tér 1. 72/215-003
Információ: 72/312-443
Menetjegyiroda: Jókai u. 4. 72/212-734
Ferihegy Repülőtér: 1/296-9696
Pécs-Pogány Repülőtér:72/450-619


GYERMEK HÁZIORVOSI RENDELÉS

Dr. Galambosi László

7628 Pécs, Hősök tere 7. - Tel.: 72/240-003

Pécs, Thököly u. 1. - Tel.: 72/230-079

Rendelés ideje:

Hősök tere: hétfő, szerda: 14.00-16.00, kedd: 14.30-16.00, kedd tanácsadás: 12.30-14.00, csütörtök: 13.00-14.30, péntek: 10.30-12.30

Thököly u.: hétfő-szerda-péntek: 8.00-10.00, kedd, csütörtök: 8.00-9.30, csütörtök tanácsadás: 11.00-12.30FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS
Pécs, Arany János u. 23. - Telefon: +36(72)785-162
Dr. Horváth István Hétfő, Szerda, Péntek: 08:00-12:00
Kedd, Csütörtök: 12:30-16:30
Dr. Hambuch Éva Hétfő, Szerda, Péntek: 12:00-16:00
Kedd, Csütörtök: 08:00-12:00

A PÉCSSZABOLCSI MAGYAROK NAGY-ASSZONYA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - Szabadságharc u. 5

Webcím: http://www.pecsszabolcsplebania.hu/KORMÁNYABLAK PÉCS


Cím:

Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 7623 Pécs Nagy Lajos király útja 3.

Kormányablakok nyitva tartása: minden hétköznap reggel 8 és este 20 óra között
Honlap: www.kormanyablak.gov.hu
A Kormányablakokon túl az 1818 Kormányzati Ügyfélvonal is segíti az ügyfelek tájékoztatását.
A Kormányzati Ügyfélvonal elérhetőségei:
Magyarországról (tel.): 1818 (helyi tarifával hívható „kék” szám)
Külföldről (tel.): +36 1452-3622
VoIP (tel.): www.ugyfelvonal.hu
Faxszám: +36 1452-3621
E-mail cím: 1818@ugyfelvonal.hu
Sms-szám: 1818
Internet: www.ugyfelvonal.hu
A Kormányablakokban intézhető ügykörök
I. Saját hatáskörben intézhető ügyek
1. Biztosítási jogviszony lekérdezés
2. Elektronikus tulajdoni-lap másolat lekérdezése
3. Elektronikus térképmásolat
4. Ügyfélkapu létesítése, elektronikus kapcsolattartással kapcsolatos felvilágosítás, tájékoztatás
5.Utazási költségtérítés egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán
6.Egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése
7. Egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos adatváltozás és szünetelés bejelentése
8. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése
9. Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése
10. Társasházkezelői és ingatlan-kezelői tevékenység bejelentése
11. Telepengedélyezési eljárás
12. Szálláshely-üzemeltetési engedély kérelmezése
13. Üzletszerűen folytatni kívánt ingatlanközvetítői, ingatlan-vagyon értékelő és közvetítő tevékenység bejelentése
II. Közreműködő hatóságként intézhető ügyek
14.Gyermekgondozási segély igénylése