Klubok, csoportok

A Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesület a település legrégebben megalakult civil szervezetei közé tartozik. 1990-ben kezdtük meg egyesületi formában végezni a tevékenységeinket. A nagyobb szabású rendezvényeket, programokat a szervezet tagjai a projektekben együttműködő partnerekkel közösen társadalmi munkában valósította meg.
Az Egyesület hivatalos taglétszáma a megalakulása óta folyamatosan növekszik, jelenleg 50 fő, önkéntesekkel együtt mintegy 200 fő. A tagok önkéntes módon segítik a kitűzött célok elérését és a programok lebonyolítását. Fontos megjegyezni, hogy a szervezet működése során mindig fennmarad a civil alapállás, valamint az Egyesület tevékenysége mentes a politikától, él a határozott civil kontroll gyakorlásának jogával. A szervezet anyagi függetlenségét a tagdíjakon felül a pályázati források intenzív kihasználása biztosítja. A Teleház elindítása, fenntartása és működéshez szükséges infrastruktúra bővítése is pályázati támogatásból valósult meg. A Nemzeti Civil Alapprogramhoz beadott különböző jellegű pályázatok segítségével évről évre fedezhetőek a napi működéssel kapcsolatos kiadások, a civil kapcsolatok erősítésére szolgáló partner-keresés és a helyi érdekérvényesítés növelésére hivatott programok lebonyolítása.

Mecsekszabolcs hagyományainak feltárásához kapcsolódóan az Egyesület hozta létre a Szabolcs Szövetséget, melynek alapítójaként a magyarság kultúrájának kutatását jelölte meg fő céljául. 2006-ban az Egyesület partnereivel közösen megalapította a Csertetőért Szövetséget. A Szövetség célja a településrészt övező történelmi tájban rejlő
lehetőségeket kiaknázása. Az alapító szervezetekkel olyan Szövetség megalapítása volt a cél, amely az alábbi területek fejlesztésében ér el eredményeket, így járulva hozzá Mecsekszabolcs fejlődéséhez:
hagyományőrzés,
kulturális és sporttevékenység,
munkahelyteremtő beruházások.
A Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő Egyesület küldetése, hogy a hátrányos helyzetű településrész lakói számára lehetővé tegye a felzárkózást és a fejlődést az élet minden területén. Ennek érdekében tűzte ki céljául a Mecsekszabolcsban élők életkörülményeinek javítását mind környezeti, mind szociális téren. Főbb céljaink tehát:
A kisebbségi lakosok esélyegyenlőségének növelése, hagyományaik megőrzése és bemutatása .A településrész közösségi életének felpezsdítése és összekovácsolása. A környezet megóvása. A lakosok tudatosságra ösztönzése, kiemelten a környezetvédelem területén.A Mecsekszabolcsban élő fiatalok támogatása, informális oktatás.Az itt élő idősek bekapcsolása a közösség életébe. A generációk közti különbségek csökkentése.A kulturális élet fellendítése.
A fenntartható fejlődés elősegítése.
2002 áprilisában kezdte működését a Teleház és az elmúlt évek tapasztalatai és mérhető adatai (látogatottság, kihasználtság) bebizonyították az intézmény létjogosultságát a településrészen. A következő szolgáltatások állnak a lakosság rendelkezésére:
fénymásolás, fax-használat, nyomtatás,
számítógép- és internethasználat,
számítástechnika oktatás,
tanácsadások.

szolgáltatásokat is bevezettünk:

rendezvényszervezés
bányakárok ügyintézése
egyéb lakossági ügyintézés
pályázatírás és tanácsadás
virtuális könyvesbolt működtetés
mezőgazdasági
rendszeres szakmai összejöveteleken
helytörténeti könyv kiadása

A szervezet által végzett tevékenységet, szolgáltatást igénybe vevő személyek száma évente eléri az 1500-2000 főt. A ma már közösen szervezett programok Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő Egyesület 1990-es megalakulása óta fontos szerepet töltenek be a lakosság életében. A rendezvények ingyenesek és lebonyolításuk társadalmi munkában történik. A közel 20 éves tapasztalat eredményei folyamatosan beépülnek az újabb programokba.